Jakie dane są potrzebne do przelewu?

Olbrzymie postępy związane z upowszechnieniem usług cyfrowych oraz po prostu ludzkie lenistwo i wygoda sprawiły, że coraz popularniejszą formą opłaty rachunek, za jakąś usługę lub po prostu oddania długu jest dokonywanie przelewów. Jakich danych potrzebujemy od odbiorcy w celu dokonania przelewu? Czy wypełnienie wszystkich danych jest obowiązkowe? Jakie dane będą potrzebne w celu realizacji przelewu zagranicznego? Co zrobić jak dojdzie do pomyłki? Na te pytania odpowie poniższy artykuł.

Dane potrzebne do przelewu

W celu poprawnego zlecenie przelewu potrzebne będą następujące dane:

  • imię i nazwisko odbiorcy,
  • numer konta odbiorcy, składający się z 26 cyfr,
  • adres zamieszkania lub zameldowania odbiorcy,
  • określenie waluty przelewu,
  • podanie kwoty przelewu,
  • określenie tytułu przelewu.

Celem przelewu jest szybkie i bezgotówkowe przekazanie środków finansowych na konto odbiorcy. Umiejętność wykonania przelewu internetowego umożliwi również dokonywanie zakupów i płatności za usługi online lub też zapłatę danin państwowych bez konieczności stania w kolejkach na poczcie czy u pośrednika. W przypadku wyczerpania rezerw finansowych możliwy jest także przelew z karty kredytowej, choć on już słono kosztuje.

Czy warto wpisywać nieobowiązkowe dane do przelewu?

Przed złożeniem przelewu, warto pamiętać, że do obowiązku banku nie należy weryfikacja wprowadzonych przez nas danych, a nie wszystkie powyższe dane do przelewu są konieczne do wpisania w celu jego realizacji. Elementami obligatoryjnymi są kwota przelewu, numer konta odbiorcy oraz tytuł przelewu.

Naturalnym wydaje się być pytanie, czy ma sens wpisywanie pozostałych, nieobowiązkowych, danych do przelewu? Naszym zdaniem tak. Podanie poprawnego imienia, nazwiska i adresu odbiorcy pozwoli podkreślić w oczach stron trzecich to, do kogo był on adresowany i może okazać się pomocne w przypadku potencjalnej pomyłki przy wpisywaniu numeru konta. W przypadku przelewu powyżej 15 tys. pokaże też transparentność w oczach odpowiednich urzędów.

Co jest potrzebne do przelewu zagranicznego?

Przelew zagraniczny różni się od przelewu krajowego, a w celu jego realizacji potrzebne są inne informacje. Należą do nich:

  • Imię i nazwisko odbiorcy.
  • Adres odbiorcy.
  • IBAN — międzynarodowy numer konta odbiorcy przelewu.
  • Kod SWIFT banku, który go identyfikuje w przelewach zagranicznych.

Polski kod IBAN składa się z 28 znaków: PL i 26 cyfr numeru konta. Kod SWIFT twojego banku znajdziesz na jego stronie internetowej.

Co zrobić w przypadku pomyłki w danych do przelewu?

Pierwszym krokiem, jaki powinniśmy podjąć w przypadku pomyłki w danych do przelewów, jest próba polubownego odzyskania środków. Jest to rozwiązanie najczęściej stosowane i z reguły kończy się powodzeniem. Co więcej, prawo wymaga zwrotu tych środków na odbiorcy felernego przelewu, nawet jeśli środki te zostaną wydane. Jeżeli nie korzystaliśmy z przelewu ekspresowego Blue Cash i sprawa jest procesowana, można skontaktować się z bankiem.

Jeśli przypadkowy odbiorca nie zgodzi się na zwrot środków, a ustalenie jego tożsamości okaże się niemożliwe, to taką sprawę należy zgłosić na Policję. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, dochodzi w takiej sytuacji do przywłaszczenia środków, gdyż “kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu tej wartości” (art 405. KC).