Przelew powyżej 15 tys. – jak go dokonać?

Czy wiedziałeś, że wykonanie przelewu bankowego na wysoką kwotę może zostać przedmiotem postępowania wszczętego przez urząd skarbowy? Każdy przelew na kwotę powyżej 15 tysięcy euro może podlegać kontroli skarbówki, której celem będzie wyjaśnienie, skąd posiadasz taką sumę pieniędzy. Jak dokonać przelewu powyżej 15 tysięcy bez narażania się na nieprzyjemności? Jak wykonać transakcję gotówkową na kwotę powyżej 15 tysięcy złotych? Na te pytania odpowiemy w tym artykule, zapraszamy do lektury.

Przelew powyżej 15 tys euro. – ograniczenia prawne

O ile nie ma żadnego limitu, ile pieniędzy można mieć na koncie, pewne zastrzeżenia kwotowe istnieją w przypadku przelewów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, bank zobowiązany jest poinformować urząd skarbowy o każdej transakcji, której równowartość przekracza 15 tysięcy euro. Taka transakcja może być pretekstem dla urzędu skarbowego do wszczęcia postępowania, w którym to skarbówka zechce dowiedzieć się, skąd autor przelewu posiada taką sumę pieniędzy.

Jeśli duża kwota przelewu okaże się pożyczką od znajomego lub darowizną o bardzo wysokiej kwocie, konieczne będzie uiszczenie podatku od czynności cywilnoprawnych. Warto o tym pamiętać przy dokonywaniu przelewu na wysokie kwoty.

Podstawą prawną dla powyższych regulacji jest artykuł 35 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu z dnia 1 marca 2018 roku.

Co zrobić, jeśli chcemy wykonać przelew powyżej 15 tys. euro?

Przelewy, których kwota przekracza 15 tysięcy euro, należy zgłosić do GIIF, czyli Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Zgłoszenia transakcji można dokonać przez internet na stronie internetowej https://www.giif.mofnet.gov.pl/. Transakcja musi zostać zgłoszona również w przypadku podzielenia transakcji w wysokości przekraczającej 15 tysięcy euro na mniejsze przelewy.

Płatność gotówką powyżej 15 tys zł. – ograniczenia

Limit płatności gotówką w wysokości 15 tysięcy złotych dotyczy wyłącznie transakcji pomiędzy przedsiębiorcami. Jeśli stronami umowy jest firma i osoba fizyczna, powyższy limit nie obowiązuje. Limit transakcji dotyczy również transakcji pomiędzy podmiotem krajowym i firmą zagraniczną. Należy wtedy przeliczyć kwotę po kursie waluty ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski z dnia roboczego poprzedzającego transakcję.

Podstawą prawną jest ustawa z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo Przedsiębiorców. Warto wspomnieć, iż zmiany w płatności gotówką od 1 stycznia 2023 roku wprowadzi Polski Ład – limit transakcji gotówkowych zostanie zmniejszony do 8 tysięcy złotych (dla firm) oraz do 20 tysięcy pomiędzy firmą i osobą fizyczną.

Co zrobić, jeśli chcemy zapłacić powyżej 15 tys. zł?

Polskie regulacje prawne nie dopuszczają możliwości przeprowadzenia transakcji gotówkowej pomiędzy firmami, jeśli wartość transakcja przekracza 15 tysięcy złotych. W takim wypadku po wpłaceniu depozytu pieniężnego w banku konieczne jest zrealizowane płatności w formie bezgotówkowej, z wykorzystaniem rachunku płatniczego. Jeśli mówimy o transakcji między firmą a osobą fizyczną, żadne limity, jak wyżej wspomniano, nie obowiązują.