Spłata karty kredytowej z innego konta

Karta kredytowa jest jednym z oferowanych przez banki instrumentów finansowych, jednak różni się od tradycyjnej karty płatniczej tym, iż dokonując nią transakcji, wykorzystujemy środki banku. Jest to pewnego rodzaju forma pożyczki, którą potem należy spłacić. Wiele osób korzysta z więcej niż jednej karty płatniczej oraz więcej niż jednego konta bankowego. Czy możliwa jest spłata karty kredytowej z innego konta, czy to naszego, czy osoby, która pomaga wyjść z długów?

Czy możliwa jest spłata karty kredytowej z innego konta?

Przyznanie karty kredytowej wiąże się ze stworzeniem osobnego konta bankowego, do którego będzie ona przypisana. Wszystkie należności oraz prowizje dla banku, jeśli do spłaty dojdzie po upływie okresu bezodsetkowego, powinny trafić właśnie na ten rachunek. W praktyce oznacza to, że dla banku nie ma znaczenia, z którego konta spłacana jest karta kredytowa, liczy się wyłącznie fakt uregulowania zobowiązań nią zaciągniętych. Możliwa jest w końcu też karta kredytowa bez konta.

Oczywiście nie jest to jedyna opcja. Możliwe jest również przypisanie karty kredytowej do istniejącego już rachunku bankowego. W takim przypadku otwierane jest po prostu osobne subkonto dla karty kredytowej, co pozwala na łatwiejszy przepływ pieniędzy między własnymi rachunkami niż w przypadku próby spłaty karty kredytowej wydanej w innym banku.

W ten sposób możesz spłacać też kartę kredytową w ratach

Kluczowe przy opłacaniu zadłużenia dokonanego kartą kredytową jest terminowe spłacenie kwoty minimalnej wymaganej przez bank. Stosując się do tej zasady, bez znaczenia jest częstotliwość oraz kwota dokonywanych przez nas wpłat, nawet w ciągu trwania cyklu rozliczeniowego. Liczy się to, aby wpisać dobry tytuł przelewu i numer konta do spłaty.

Zdarza się, iż kwota do spłaty jest na tyle wysoka, że nie jesteśmy w stanie pokryć jej jednorazowo. W takim wypadku dopuszcza się spłatę karty kredytowej w ratach. Nie jest to jednak rozwiązanie, z którego możemy skorzystać automatycznie. Aby poprosić o możliwość spłaty karty kredytowej w ratach, należy skontaktować się z bankiem lub wypełnić stosowny wniosek w jego aplikacji. Pamiętaj, że raty na karcie kredytowej są oprocentowane, a za samo rozłożenie długu na części pobierana jest miesięczna prowizja!

Płacąc kartą kredytową nie pobierasz pieniędzy z konta

Należy pamiętać, iż płatności dokonywane kartą kredytową nie wykorzystują naszych środków. Wszystkie pieniądze są własnością banku, który prędzej czy później upomni się o swoje. Aby ograniczyć koszt korzystania z karty kredytowej, warto dokonać spłat wszystkich zobowiązań w tak zwanym okresie bezodsetkowym. Pozwoli to na uniknięcie prowizji oraz naliczeniu przez bank odsetek, a nasz dług wobec banku będzie wynosił dokładnie tyle, ile pożyczyliśmy.

W korzystaniu z karty kredytowej kluczowa jest świadomość jej użytkownika. Jeśli nie chcemy popaść w spiralę długów, warto używać tego instrumentu tylko w sytuacjach podbramkowych, jeśli jest to absolutnie konieczne. Nigdy nie traktuj jej jako dodatkowych, darmowych środków. Rozsądna spłata karty kredytowej jest istotna, ale będzie znacznie utrudniona, gdy wydawane przez nas pieniądze przekroczą te zarabiane.

Jeśli nie udało się uniknąć zadłużenia i jest ono względnie wysokie – poproś bank o rozłożenie należności na raty. Je również można spłacać z innego konta. W wypadku długotrwałych problemów ze spłatą oraz narastających zaległości powinieneś ustalić twardy plan spłaty i się go trzymać. Pomoc stanowić może także profesjonalne oddłużanie, jednak jest to opcja kosztowna, a i tak wymagała będzie od ciebie olbrzymiej dyscypliny finansowej oraz zwrotu wszystkich pieniędzy.